Medium Blogs

Support Vector Machine and Kernel Trick

Alt Text

One of the methods we use to separate the data set in the vector space is the Support Vector Machine (SVM) algorithm. With this method, the boundary line that separates data sets in space is determined...

Python Dilinde ‘Kalıtım’ Yapısı (Inheritance)

Alt Text

Örneğin yeşil renkli bireylerimizin, ebeveynlerinden gelen DNA dizilimi bulunur. Bu dizilimleri de haliyle bir sonraki nesillere aktarma şansına sahiptirler...

Python ile Ayrık Olasılık Dağılımları

Alt Text

Olasılık, ilkokul eğitimimizden itibaren aşina olduğumuz bir konudur. Ancak bu konuyu ‘üniversite sınavı sonucu’ için çalıştığımız için asıl görmemiz gereken sanatı maalesef göremedik. Bu yazıda ayrık rassal değişkenini(rastgele sayı) kütle fonksiyonu...